Om Risikostyring, Arbejdsmiljø, Forsikring, MED og Sikring i Næstved kommune

Velkommen til vores hjemmeside!

Vi håber, du finder svar på de spørgsmål du har, ellers er du velkommen til at kontakte os.

I Næstved Kommune er de faglige opgaver og konsulentbistand i forhold til Risikostyring, Arbejdsmiljø, Forsikring, MED-organisation og Sikring organisatorisk forankret i Center for Politik og Udvikling i delteam Arbejdsmiljø.
Vores fysiske adresse er Teatergade 8, 4700 Næstved.

Vi har en tværgående funktion og understøtter tværgående opgaver for alle ansatte i hele Næstved Kommune. Vores kontaktflade kan derfor være både medarbejdere og ledere på alle niveauer internt i organisationen, faglige organisationer eksternt, Arbejdstilsynet og andre myndigheder, forsikringsrådgivere samt mange andre eksterne samarbejdspartnere.

Der udarbejdes hver andet år en rapport med overblik over diverse statistikker, opfølgning på mål samt perspektiver på de kommende års opgaveporteføljer. Rapporten godkendes af Økonomiudvalg og Byråd. Du kan i Årsberetning 2015-2016 læse overblik over status på opgaveportefølje og indsatser i år 2015 og 2016.

Vores overordnede opgaver er rådgivning, udvikling, styring og administration.

Det betyder blandt andet, at vi har til opgave at udvikle og vedligeholde redskaber og metoder til risikostyring, at udvikle politikker og rammer i samarbejde med relevante samarbejdspartnere og ikke mindst at være en seriøs sparringspartner for medarbejdere og ledere i forbindelse med proaktivt forebyggelsesarbejde. Vi servicerer tillige MED-Hovedudvalget samt koordinerer og tilrettelægger den lovpligtige Arbejdsmiljøuddannelse og MED-uddannelsen.

Kontakt

Ved brug for akut psykologisk krisehjælp: Ring 70102012 og læs proceduren her.

Aftale med Falck ift skader/uheld: Ring til Brand & Redning på 5572 0805. Find mere information.

Find kontaktoplysninger på teamets ansatte.